Cadastru si intabulare teren

Cadastru si intabulare teren

MAP efectueaza lucrari de cadastru si intabulare a dreptului de proprietate pentru teren cu sau fara constructie, extravilan sau agricol, la cel mai bun pret pentru Bucuresti (orice sector) si Ilfov.

Pret pentru cadastru si intabulare teren (TVA inclus)

Tip teren Onorariu Taxe
Teren cu constructie 1.100 RON 120 RON
Terenuri libere de constructie 850 RON 120 RON
Terenuri extravilane 1.100 RON 120 RON

Aceste preturi sunt calculate pentru Bucuresti (orice sector) si Ilfov. Preturile pot varia in functie de complexitatea lucrarilor. Pentru un volum mare, oferim reduceri. Pretul onorariului contine TVA. Valoarea taxei percepute de ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) este pentru un termen de 21 zile lucratoare. Pentru un termen de 7 zile, la urgenta, se va calcula valoarea taxei in regim normal X5.

Puteti consulta si oferta noastra completa de Preturi Cadastru si Intabulare

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren

Actele necesare pentru cadastru si intabulare in cartea funciara a unui teren cu constructie sunt:

  • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original
  • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate
  • Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate
  • Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copie

Actele necesare pentru cadastrul si intabularea unui teren fara constructie, extravilan sau agricol sunt:

  • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original
  • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii
  • Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original

Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).